C C C C A+ A A- X

Съобщение

2 януари 2024

Съобщение

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Съобщение относно Доклад по Модел 4

Съобщение

Информация за използването на средствата на медиацията и възможностите на разработеният Централизиран електронен портал.

Отвори ТУК

 

ОТНОСНО: Организация дейността на Районен съд – Пирдоп след изтичане на срока на обявеното извънредно положение в страната и в положение на продължаваща опасност от заразяване с коронавирусна инфекция /COVID-19/ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 15/12.05.2020 г., с което са приети правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия, и на основание чл. 80, ал. 2 от ЗСВ

ЗАПОВЕД 46/14.05.2020 г.

 

Съобщение

Промяна в начина на връчване на призовки и съобщения.

ЗАПОВЕД 45/29.04.2020 г.

Актуално

АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ЗА СЪДИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Още

 

ВАЖНО

08.04.2020 г.

Заповед 43/08.04.2020 г. на и.ф. Административния ръководител-Председател на Районен съд – Пирдоп ЗАПОВЕД 43

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с решение на СК на ВСС по протокол № 11/31.03.2020 г. и заповед на и.ф.Административния ръководител-Председател на Районен съд – Пирдоп, за да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост следва да представите заявление (изтегли Заявление), лична карта и квитанция за внесена държавна такса в размер на 5,00 лева. Държавната такса може да бъде внесена по следната банкова сметка:

IBAN: BG 86 CECB 9790 31G4 0654 00

BIC: CECBBGSF

Централна кооперативна банка АД

Заявленията за издаване на свидетелство за съдимост се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. в сградата на съда на първия етаж при спазването на разпоредените противоепидемични мерки. В сградата на съда няма да бъдат допускани заявители без лични предпазни маски и ръкавици.

ВАЖНО

01.04.2020 г.

Заповед 42/01.04.2020 г. на и.ф.Административния ръководител-Председател на Районен съд – Пирдоп Заповед 42

 

Актуално

АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ЗА СЪДИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол № 11 от 31.03.2020 г.

ВАЖНО

Решение на Съдийската колегия на ВСС , прието на извънредно работно съвещание.

Важно

Съдийската колегия на ВСС допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция на COVID-19 за съдилищата на територията на РБългария за периода от 16.03 до 13.04 2020 г.

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ и във връзка с решенията, взети на проведеното извънредно заседание на 15.03.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България за социална дистанция,

http://www.vss.justice.bg/page/view/104951

 

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация